Vårt team

Vårt team

Niks Apfelbaums

Styrelseordförande


Ansvarig för transportavdelningen med erfarenhet av farligtgodstransporter sedan 2013. Våra kunder erbjuds tekniskt stöd av högsta kvalitet. Vi tillhandahåller flexibla tjänster och utför leveranser av olika slags bränslen, enligt kundernas önskemål.

Sandis Cērps

Transportsamordnare


Specialist med ekonomiutbildning, transportsamordnare. Har arbetat med logistik sedan 2016 och har snabbt satt sig in i branschens specialiteter och snäva tidsplaner. Sandis strävar efter att utveckla både sig själv och arbetslaget. Det gör han med smittande entusiasm och månar både om kollegornas och om företagets framsteg, samtidigt som han ger en positiv bild av företaget.

Raitis Upners

Transportsamordnare


Specialist på logistik, ansvarig för planering och samordning av bränsletransporter. Raitis arbetar sedan 2014 med logistik och försäljning av bränsle. Insatt i den specifika logistiken kring handel med bränsle. Inriktad på sina personliga och på arbetslagets framsteg. Befrämjar kollegornas professionella utveckling.

Svenska